Home » RESULT 2014-15

RESULT 2014-15

AKSHAY_KUMAR

AKSHAY KUMAR
(NIT HMR)

ALAKSHIT_

ALAKSHIT
(PEC CHD)

BISHAV_BHUSHAN

BISHAV BHUSHAN
(NIT HMR)

ROHIT_NIT_HAMIRPUR

ROHIT
(NIT HMR)

PARIXIT_THAKUR_NIT_HAMIRPUR

PARIXIT THAKUR 
(NIT HMR)

PRIYANSHU_NIT_HAMIRPUR

PRIYANSHU
(NIT HMR)

MOHIT_PATYAL_NIT_HAMIRPUR

MOHIT PATYAL
(NIT HMR)

KAMINI_NIT

KAMINI
(NIT HMR)

DHEERAJ_IISER_MOHALI

DHEERAJ
(IISER MOHALI)

DEEPAK_IISER_MOHALI

DEEPAK
(IISER MOHALI)

ASISH BHARDWAJ (REC)

ASISH BHARDWAJ
(REC)

MANISHA THAKUR (REC)

MANISHA THAKUR
(REC)

PUNEET SHARMA (REC)

PUNEET SHARMA
(REC)

ROHIT NEGI (REC)

ROHIT NEGI
(REC)

AKASH THAKUR (REC)

AKASH THAKUR
(REC)

YUGIAN PAL (REC)

YUGIAN PAL
(REC)

SHIVALI SHARMA (REC)

SHIVALI SHARMA
(REC)

SHIV KUMAR (REC)

SHIV KUMAR
(REC)

SAKSHAM SHARMA (REC)

SAKSHAM SHARMA
(REC)

ARVIND KUMAR (REC)

ARVIND KUMAR
(REC)

MEDICAL ENTRANCE

AKSHAY

AKSHAY
(AIPMT)

KARTIK_AIPMT

KARTIK
(AIPMT)

POONAM_SANDHU_AIPMT

POONAM SANDHU
(AIPMT)

PALLAVI_AIPMT_HP_VETINARY_

PALLAVI
(AIPMT)

SHALINI_SING_AIIMS

SHALINI SINGH
(AIIMS)

SHALINI_SINGH_Aipmt_HP_VET_HP_HORT

SHALINI SINGH
(AIPMT)

NEERU  (IGMC HPVET)

NEERU
(IGMC HPVET)

SANDEEP_AIPMT_HP_VET_HORT_BAMS

SANDEEP
(AIPMT)

SAGUN_KATOCH_AIPMT

SAGUN KATOCH
(AIPMT)

ISHITA

ISHITA
(AIPMT/HPU NURSING)

GAURAV (AIPMT)

GAURAV
(AIPMT)